1. 2. 2018

ČT: Já, Baryk - společná četba + písanka - individuálně

DÚ: dopsat písanku 1. díl - někteří

ČJ: vyprávění o knížce - Viktorka a Aleš

PS: str. 5/5 - na známky¨

BM2 - jeden sloupeček 

3. hodina: relaxační po vysvědčení - písničky na přání

TV: nevím