13. 6. 2018

M: závěrečný test z matematiky

ČJ: UČ: str. 118/úvodní článek - hledání sloves, podstatných jmen a předložek

PC: program - podstatná jména, slovesa, předložky a na zkoušku i spojky a citoslovce

AJ: UČ: str. 57 - čtení, PS: knížka ze strany 79

+ opakování sloves a přítomného průběhového času.

Song: Walking in the jungle

PU: voda - koloběh vody - skupenství vody - čističky odpadních vod