30. 1. 2018

ČJ: počítače: pravopis ú,ů, u + pravopis po tvrdých a měkkých souhláskách + spodoba (někteří) + přiřazování příbuzných slov ke slovům vyjmenovaným po B (někteří)

M:  UČ: str. 23/4 + 25/3 + 22/3 (někteří) + domino na + a - do 100 + BM2 - jeden sloupeček na známky

PU: test na hlasovacích zařízení

HV: písničky na přání