7. 2. 2018

M: BM3 - jeden sloupeček na rychlost - na známky

UČ: str. 30/1,2 + hra - společně

str. 31/1,2 - společně

32/1 - společně + 32/2 - samostatně 

AJ: 1. skupina: slovíčka - opakování

otázka: Wher is the ... ?

PS: str. ? - samostatná práce

ČJ: třídnické věci + dopňovací cvičení - ústně 70/18

sam.práce: 1. skupina: 70/18 - přepiš tři věty

2. skupina: deset slov na vyjmenovaná slova po B - roztřiď do dvou sloupečků podle pravopisu i/y .  Po kontrole přepiš do sešitu.