8. 6. 2018

M: UČ: str. 10/3; 16/3; 22/1, 2; 23/hra; 31/3; 37/3

BM 3: jeden sloupeček na známky

ČJ: slovní druhy - ústně

PC - procvičování třídění slovních druhů (podstatná jména, slovesa, předložky)

UČ: str. 114/7 - ústně

str. 115/10 - písemně do sešitu

VV + PV: modelína - potravní řetězec

porfolio